Cappadocia

  

In het hart van Turkije ligt het wonderlijke landschap van Cappadocië met haar bizarre rotsformaties, grotwoningen, rotskerkjes en kloosters. Dit is één van de mooiste streken van Turkije.

Je zult zeer zeker geïnspireerd worden door de grillige vormen van de natuur en de veelvoud aan kleuren die je hier aantreft.

                                         

   

Cappadocië is miljoenen jaren geleden ontstaan als gevolg van de uitbarstingen van verschillende vulkanen.
De belangrijkste van die, inmiddels al lang gedoofde vulkanen, zijn de Erciyes Dağı bij Kayseri en de Hasandağı bij Aksaray.
Zij zorgden ervoor dat het landschap bedekt werd met een dikke laag as en lava.
De as werd samengeperst tot het zachte tufsteen en is in de loop der tijden door rivieren, wind, regen en sneeuw  uitgesleten tot de meeste fantastische vormen in een veelvoud aan kleuren. Waar grote basaltblokken lagen, bleef het onderliggende zachte gesteente echter gespaard en  zo ontstond het betoverende woud van metershoge tufsteenkegels in de vorm van paddestoelen en feeënschoorstenen.

De mens zorgde voor de verdere vorming van het landschap. 
De oermensen ontdekten al dat ze uit het zachte tufsteen gemakkelijk holen konden hakken. Het bleef niet alleen bij woningen; er werden zelfs hele steden, tot zo’n 12 verdiepingen, uitgehouwen, waar de mensen zich schuil konden houden voor hun vijanden. 
De Christenen die zich vanaf de 2e eeuw na Chr. in Cappadocië vestigden, maakten hier dankbaar gebruik van tijdens de vervolging door de Romeinen en later tijdens de Arabische invallen. 

Zelf lieten de Christenen ook hun sporen achter; zij hakten ontelbare kerken en kloosters uit de rotsen. De wanden werden versierd met geometrische afbeeldingen en later ook met kleurrijke fresco’s  die verschillende taferelen uit de bijbel uitbeelden.
Het merendeel van de kerkjes en kloosters is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven. Verscholen in het groen wachten zij op de toevallige voorbijganger.


© 2019 tafana.net

Home | Cappadocia | Tafana Guesthouse | Apartment | Workshops | Blog | Gallery | Contact